Еко биркети от дървен материал

Екологично чист продукт, изработен без примеси и слепващи вещества. Изгаря без остатък. Изключително подходящ за печки, камини и парни котли на твърдо гориво.
Показатели:
влага 6-8%, пепел 1,30%, сяра 0,03%, калоричност от 4800 до 5000 kcal.
Производител: Алфа текс ЕООД,
тел: 0887 783 262, e-mail: office(at)eko-briketi.com, www.eko-briketi.com